By URL
By Username
By MRSS
Enter a URL of an MRSS feed
 
or

Partitë e mazhorances dorëzojnë ne Kuvend nismën ligjore për heqjen e imunitetit. Këtë here, ndryshe nga inisitiva e marre me herët nga shumica parlamentare, synohet qe te ndryshohet kushtetuta e Shqipërisë. Kjo do te thotë se kërkohet domosdoshmërisht edhe vullneti dhe votat e socialisteve. Vizion Plus ka siguruar një kopje te draftit, qe përmban 5 nene. Ne nenin 1 te projekt ligjit, përcaktohet se deputeti nuk do te ruhet me imunitet për mendimet qe shpreh, ku behet fjale për veprën penale te shpifjes. Gjithashtu amendimet kufizojnë mbrojtjen ligjore te deputetit, ne raport me privimin e lirisë personale. Ne nenin 2, thuhet se Kuvendi mund ta kërkojë zbatimin e imunitetit vetëm me arsyen se po cenohet ndjeshëm funksionimi i Parlamentit. Imuniteti kufizohet edhe për njerëzit e drejtësisë. Sipas projektit te mazhorances, gjyqtaret e Kushtetueses nuk mund te ndiqen penalisht për opinionet apo vendimet, përveç rasteve kur kapen gjatë kryerjes ose menjëherë pas kryerjes së një krimi të rëndë. Megjithatë edhe ne këtë rast, Prokurori i Përgjithshëm vë menjëherë në dijeni Gjykatën Kushtetuese që mund të vendosë për heqjen e masës. E njëjta fryme ruhet edhe për gjyqtaret e shkalleve me te ulëta, duke ia lene ne dore KLD, vendimmarrjen për autorizimin e arrestimit, veçse nëse kapet gjatë kryerjes ose menjëherë pas kryerjes së një krimi të rëndë. Me ndryshimet e propozuara, avokati i popullit dhe kryetari i KLSH, humbasin imunitetin qe gëzojnë, duke u barazuar me atë te anëtarit te gjykatës se larte. Po ashtu edhe ministrat nuk do te gëzojnë aspak imunitet. Ne relacion, deputetet firmetare shprehen, se nisma synon reformimin e plotë të sistemit të imuniteteve për te mbërritur tek një stad të ri të luftës ndaj korrupsionit. Sipas tyre, teksti i amendamenteve është i njëjte me propozimet e Misionit PACA, në fushën e imunitetit të zyrtarëve të lartë dhe Misioni EURALIUS në fushën e imunitetit të gjyqtarëve.Parties submit to the Assembly majority legislative initiative to...