By URL
By Username
By MRSS
Enter a URL of an MRSS feed
 
or

02 Charumathy subhasree BhavayAmi gOpAla bAlam yamunakalyani Annamacharya
bhaavayami gOpalabaalam raagam: yamunaa kalyaaNi 65 mEcakalyaaNi janya Aa: S R2 G3 P M2 P D2 S Av: S D2 P M2 P G3 R2 S taaLam: khaNDa caapu Composer: Annamaacaarya Language: pallavi bhAvayAmi gOpAlabAlam manas-sEvitam tatpadam cintayEham sadA caraNam 1 ghaTi ghaTita mEkhalA kacitamaNi khaNDikA paTala nina dEna viprAjamAnam kuTila pada khaTita samkula simjitE natam caTula naTanA samujvala vilAsam caraNam 2 niratakara kalita navanItam brahmAdi sura nikara bhAvanA shObhita padam tiruvEnkaTAcala stitam anupam harim parama puruSam gOpAlabAlamFrom:kamakotisankaraViews:621ratingsTime:04:20More inMusic